واقعیتِ سوسک زده ...

و پرنده‌ای در من از جَوِ زمین خارج می‌شود ...

واقعیتِ سوسک زده ...

و پرنده‌ای در من از جَوِ زمین خارج می‌شود ...

پیام های کوتاه
  • ۱۶ مرداد ۹۵ , ۰۰:۳۱
    ...
۰۸آبان

بسم الله 

همیشه ی عمرم دنبال گوشه ها بودم ، کنج ها ، زاویه ها ، دنبال مامنی برای هجوم خالی اطراف ، آن هجوم سرد بی محابا وقتی به سراغم می آید ...

سردم می شود ، سردم می شود ...

۹۶/۰۸/۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰