واقعیتِ سوسک زده ...

واقعیتِ سوسک زده ...
مطلبی در اسفند ۱۳۹۶ ثبت نشده است