واقعیتِ سوسک زده ...

و پرنده‌ای در من از جَوِ زمین خارج می‌شود ...

واقعیتِ سوسک زده ...

و پرنده‌ای در من از جَوِ زمین خارج می‌شود ...

۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۵فروردين

بسم الله 

چه همجواری ترسناکی است تنهایی با خود ...

۱۳فروردين

بسم الله 

مرگ ناباور می آید. کی ؟ واقعا ؟ چرا ؟ 

بعد احساست بر می خورد بین عکس العمل احتمالی بازماندگان و خاطرات خودت . و احساس گنگ و مبهم و البته ترسناک مرگ. آدم مرگ اندیشی مثل من نباید خبر مرگ دیگران اینطوری بلرزانتش ولی می لرزاند . نبودن دیگری برای همیشه ، بی نفس ، چشم ها بسته ، ناآگاه از هر چه هست و نیست ، به تمامی مشغول خویش . چرا هر روز و هر روز اتفاق می افتد ولی هر بار اینقدر تازه ، عجیب، گنگ و بی باور است . 

شوک مرگ ، یک بار دیگر آمد . یکی رفت و باز خاطره شد در من ، زنده تر از وقت زنده بودنش . خدایش رحمت کند ...

۱۲فروردين

بسم الله 

هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه ...

شهریار 

۰۹فروردين

بسم الله 

ما دوست داشتن را بلد شدیم و شروع کردیم به مردن ...